• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Our students achieved success at the International Olympiad in Informatics

Our students successfully performed at the 35th International Olympiad in Informatics, held from 28 August to 4 September in the Hungarian city of Szeged. The students representing our country finished the competition with 1 bronze medal and 2 incentive awards.

 

Fuad Garayev, 10th grade student of Baku Physics, Mathematics and Informatics biased Lyceum, won a bronze medal at the Olympiad, Sahib Aliyev, 11th grade student of secondary school No. 245 of Baku city, as well as Fidan Huseynova, 11th grade pupil of Ganja Physics, Mathematics and Informatics biased Lyceum received incentive awards.

 

It should be noted that our students have been participating in the International Olympiad in Informatics since 1994. Together with the current achievement, a total of 1 silver and 11 bronze medals have been won at the mentioned Olympiad.

 

We congratulate our students and wish them further success.
 


04.09.2023 - 16:00