• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Deputy Minister of Science and Education attends the 1st Ministerial Meeting of the OIC-15 Dialogue Platform

Deputy Minister of Science and Education Hasan Hasanli visited Kazakhstan to participate in a high-level meeting organized as part of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) -15 Dialogue Platform on Science and Technology.

 

On May 25, the Deputy Minister visited Al-Farabi Kazakh National University, located in Almaty, and familiarized himself with the opportunities created for students at the institution of higher education.

 

On May 26, Hasan Hasanli participated in a meeting chaired by Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan Sayasat Nurbek which brought together high-ranking representatives of education and science of member states of the Organization of Islamic Cooperation.

 

Speaking during the meeting, the Deputy Minister informed the participants of the event about the steps being taken to develop science in our country and the goals set.

 

Touching upon the existing cooperation with the OIC in the field of science and education Hasan Hasanli stressed that Azerbaijan has allocated educational grants to citizens of member states of the OIC.

 

In addition, the Deputy Minister noted that the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan is interested in active participation in the dialogue platform on science and technology created as part of the OIC.


26.05.2023 - 18:27