• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Rector of the ADA University is awarded the title of Honorary Doctor of the Technical University of Georgia

On May 19, Hafiz Pashayev, rector of ADA University, was awarded the title of honorary doctor of the Georgian Technical University (GTU).

 

Rector of the GTU David Gurgenidze reported that the Scientific Council of the university decided to award the title of honorary doctor to Hafiz Pashayev, rector of the ADA University. The GTU rector presented Hafiz Pashayev with a diploma of honorary doctor of the GTU and an honorary badge.

 

Hafiz Pashayev, in his turn, expressed his gratitude to the rector and the Scientific Council of the GTU.


19.05.2023 - 18:36