• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Minister attended opening ceremony of Auditorium named after Heydar Aliyev at Tbilisi State University

On May 19, as part of his visit to Georgia, Minister of Science and Education Emin Amrullayev attended the opening ceremony of the Heydar Aliyev Auditorium at the Tbilisi State University named after Ivane Javakhishvili.

 

Addressing the event, the Minister of Science and Education informed the participants of the event about the reforms conducted in our country under the leadership of national leader Heydar Aliyev in many spheres of the country, including education sphere, and their results.

 

Then Minister of Science and Education Emin Amrullaev and Minister of Education and Science of Georgia Georgi Amilakhvari visited school No. 73 named after M.F.Akhundov where education is carried out in the Azerbaijani language and took part in the "Last Bell” school event.

 

As part of his visit, Minister of Science and Education Emin Amrullaev visited the Technical University of Georgia and met with the rector of the university, David Gurgenidze.


19.05.2023 - 16:35