• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Graduation day of the "CODE FOR FUTURE" project at the Azerbaijan State University of Oil and Industry

On 13 March, a graduation day was organized for students at the Azerbaijan State University of Oil and Industry as part of the “Code for Future” project.

 

The event was attended by Emin Amrullayev, Minister of Science and Education, Andrei Lobanov, CEO of the international education company “Algorithmics”, rectors of higher education institutions and other guests.

 

Speaking at the event, Minister of Science and Education Emin Amrullayev noted the particular importance of the “CODE FOR FUTURE” project in the development of the IT market. According to him, the project has aroused great interest among young people and it is planned to expand the project in the coming years.

 

For his part, a rector of the Azerbaijan State University of Oil and Industry Mustafa Babanly said that today 593 graduates of the project have received a certificate of successful completion.

 

Speaking at the event, Andrei Lobanov, CEO of the international education company «Algorithmics”, noted that IT skills are a great opportunity for students to choose their future, and by developing digital skills, they can work in any profession.

 

The “CODE FOR FUTURE” project manager Nazrin Alieva then made a presentation at the event.

 

The students of the Azerbaijan State University of Oil and Industry who graduated from the "Code for the Future" project then presented their graduation theses.

 

At the end of the event, the 12 most successful students of the project were awarded certificates from the hands of the Minister of Science and Education.

 

It should be noted that the aim of the “Code for Future” project is to train students in web development, system administration and QA-engineering programs as "junior" level specialists.


13.03.2023 - 18:22