• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Meeting with Minister of National Education of Turkey

On January 30, Minister of Science and Education Emin Amrullayev met in an expanded format with a delegation led by Mahmut Ozer, Minister of National Education of the Republic of Turkey, who was on a visit to the Republic of Azerbaijan.

 

During the meeting, satisfaction was expressed with the joint activities of the two countries in the field of general and vocational education, including the exchange of teachers and students. This year, the importance of continuing joint activities in the direction of restructuring vocational education institutions in terms of their content and teaching in them was emphasized.

 

It should be noted that the delegation's visit will last until February 1.

 

As part of the visit, it is planned to visit the Baku State Vocational Education and Training Center for  Culture and Crafts, the STEAM Innovation Center, the Baku European Lyceum, the Baku Turkish Anatolian Lyceum, and other educational institutions.


30.01.2023 - 18:35