• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

The Minister of National Education of Turkey is on a visit to the Republic of Azerbaijan

A delegation led by Mahmut Ozer, Minister of National Education of the Republic of Turkey, is on a visit to the Republic of Azerbaijan.

 

As part of the visit, the guests visited the Alley of Honor, paid tribute to national leader Heydar Aliyev, and laid wreaths and flowers at his tomb. They also visited the grave of academician Zarifa Aliyeva, an outstanding scientist in ophthalmology.

 

At the Alley of Honor, the delegation from Turkey then honored the memory of those who gave their lives for the independence and territorial integrity of Azerbaijan. The delegation also visited Baku Turkish Martyrs Memorial Monument


30.01.2023 - 12:29