• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva viewed conditions created at Child and Youth Development Center in Baku after major overhaul

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva have viewed conditions created at Child and Youth Development Center in Baku after a major overhaul and restoration.

 

Minister of Science and Education Emin Amrullayev informed the head of state and the First Lady of the conditions created at the center.

 

The center features 44 clubs, including dancing, theatre, painting, foreign languages, science and technology, psychology, culinary and tourism. Nearly 1,500 students are expected to be involved in the clubs.

 

The center will employ 20 administrative, 20 technical and 65 pedagogical staff.

 

https://president.az


05.01.2023 - 14:20