• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

SAF 2022 kicks off

On December 5, the International STEAM Azerbaijan Festival 2022 (SAF 2022) kicked off at the Baku Expo Center with the support of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan.

 

SAF 2022 was organized in the format of a competition in 10 categories, as well as in the format of an exhibition of innovative projects in one category.

 

A total of 1,312 people from 350 teams participated in SAF 2022. Of these, 127 were foreign countries and 442 were local participants. Foreign participants represent Turkey, Great Britain, Sweden, Estonia, Uzbekistan, Kazakhstan, and Turkmenistan.

 

The purpose of the festival is to support STEAM-based education, nurture 21st century skills among students, identify and network creative, digitally savvy students, and research international experience in innovation and digitalization.


05.12.2022 - 11:41