• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

A shell hit a school building in Aghdam region

On November 2, the Armenian Armed Forces fired Mahrizli village of Aghdam region. As a result, a secondary school named after Rahib Mammadov in Mahrizli village was severely damaged, and one building of the school is completely destroyed and became unusable.

It should be noted that, 292 students study in secondary school of Mahrizli village, 35 teachers work at school.

Up to now, 50 schools were damaged as a result of the enemy aggression.


03.11.2020 - 17:09