• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Visit of Azerbaijani Minister of Science and Education to Uzbekistan ends

Minister of Science and Education Emin Amrullayev met with the Minister of Preschool Education of the Republic of Uzbekistan, Agrippina Shin, as part of his visit to Uzbekistan. The parties discussed the exchange of experience and possible prospects for cooperation in the field of preschool education.

 

As part of the international conference on "Early Childhood Care and Education," the Minister met with Amanda Devercelli, the Global Lead for Early Childhood Development at the World Bank. The prospects for further development of bilateral cooperation in the field of education were discussed at the meeting.

 

It should be noted that Emin Amrullayev's visit to Uzbekistan on November 14–16 has ended.


17.11.2022 - 12:09