• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Minister of Science and Education holds meetings in Uzbekistan

The Minister of Science and Education Emin Amrullayev as part of his visit to Uzbekistan met with the Minister of Higher and Secondary Specialized Education of this country Abdukodir Tashkulov. The parties discussed the exchange of experience in the field of higher and secondary specialized education, direct cooperation between educational institutions of the two countries and other issues.

 

Emin Amrullayev also met with UNICEF Regional Director for Central Asia and Europe, Afshan Khan, as part of the international conference on "Early Childhood Care and Education."

 

During the meeting, the Minister noted the successful implementation of the project on "Development of community-based preschool education." At the same time, the parties discussed prospects for cooperation in other areas of mutual interest.


16.11.2022 - 18:17