• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Minister of Science and Education addresses an international conference

The Minister of Science and Education Emin Amrullayev spoke at a high-level session on policy, management, and finance organized as part of the international conference on "Early Childhood Care and Education" in Tashkent, the capital of the Republic of Uzbekistan.

 

In his speech, the Minister informed the participants of the event about the activities implemented and successes achieved in increasing the comprehensiveness and quality of preschool education in Azerbaijan. Emin Amrullayev stressed the importance of international cooperation as well as the exchange of experience in these areas.


16.11.2022 - 17:19