• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Minister of Science and Education is on a visit to Uzbekistan

A delegation led by the Minister of Science and Education Emin Amrullayev is in Tashkent, the capital of Uzbekistan, to participate in an international conference on "Early Childhood Care and Education," organized by UNESCO.

 

The purpose of the event, attended by more than 1,500 participants from different countries, is to share the experiences of UNESCO member states to ensure the comprehensiveness and development of pre-school education.

 

As part of the conference, Minister of Science and Education Emin Amrullayev is scheduled to participate in a high-level session, bilateral meetings with the leadership of UNESCO, as well as with relevant government agencies implementing the educational policy in Uzbekistan.


14.11.2022 - 14:54