• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Yet another school destroyed as a result of the Armenian attack

As a result of yet another missile attack by the Armenian Armed Forces on Ganja on October 17 at around 01:00, great destructions and losses of human lives were recorded.

As a result of the attack, the full secondary school No. 29 named after K.D. Ushinsky in Ganja was severely damaged as well. No one was injured at the school as the incident took place at night.

It should be noted that 1,006 students study at the school, which consists of a 3-storey main building and 2 additional building blocks.


17.10.2020 - 15:30