• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Azerbaijani team shows high results in robotics competition in USA

The team representing our country at the “VEX Robotics World Championship 2022”, held in the United States, has achieved great success.

 

Thus, the Azerbaijani team won the Energy Team Division Cup at the “VEX Robotics World Championship 2022”, which is listed in the Guinness Book of Records as the largest robotics competition in the world.

 

The team representing our country at the competition ranked among the top 20 teams in the division in which it competed. Our team has reached the finals and took the 6th place.

 

It should be noted that the competition was attended by 4,800 teams from about 50 countries, about 15,000 students.

 

With the support of the Ministry of Education, the Republic of Azerbaijan was represented at this year's “VEX Robotics World Championship” for the first time.


13.05.2022 - 11:56