• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visited Fuzuli district

On May 10, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visited Fuzuli district.

 

The President and the First Lady first attended a groundbreaking ceremony for a Vocational Lyceum to be constructed in the city of Fuzuli.

 

Minister of Education Emin Amrullayev informed President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva of the complex.

 

The head of state laid the foundation stone for the Fuzuli city Vocational Lyceum.

 

The Vocational Lyceum will cover an area of 3.4 hectares.

 

The head of state laid the foundation stone for the Fuzuli city Vocational Lyceum.

 

https://president.az


10.05.2022 - 13:43