• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Successful result of our students in the Balkan Mathematical Olympiad

The 39th Balkan Mathematical Olympiad was held on May 4-9, 2022.

 

Our team, represented by 6 students, have shown successful results at the said competition and won a total of 5 medals: 2 silver and 3 bronze.

 

Thus, Jalil Huseynov and Toghrul Abbasov, a 10th and an 11th grade students of the Physics, Mathematics and Informatics biased Lyceum under the Ministry of Education won a silver medal. Fidan Garayeva, a 10th grade student and Amin Jafarzadeh, an 11th grade student of the same Lyceum, as well as an 11th grade student of the Baku Technical-Humanitarian lyceum No. 2 Elchin Musazadeh won bronze medal.   

 

It should be noted that since 2007 our students who have participated in the Balkan Mathematical Olympiads have won a total of 1 gold, 16 silver and 35 bronze medals.


10.05.2022 - 14:37