• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

New school was constructed by Heydar Aliyev Foundation in Birinji Nugadi village, Guba

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva and their daughter Leyla Aliyeva have viewed conditions created at secondary school No1 constructed by the Heydar Aliyev Foundation in Birinji Nugadi village, Guba district.

 

They were informed of the work done at the school.

 

The head of state, the First Lady and their daughter toured the classrooms and studies of the new school.

 

https://president.az/


06.12.2021 - 19:40