• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

The Minister of Education meets with the head of the UNICEF office in our country

On April 16, Minister of Education Emin Amrullayev met with Edward Carwardine, head of UNICEF Representation in the Republic of Azerbaijan.

 

The current state of relations between the Ministry of Education and UNICEF in the field of education and prospects for future cooperation were discussed at the meeting.

 

At the end of the meeting, the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan and UNICEF signed the Annual Action Plan arising from the Country Program for 2021-2025.


16.04.2021 - 15:10