• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

“Bir” Volunteer Academy wraps up

“Bir” Volunteer Academy, which was organized in the city of Shaki as part of “Bir” Student-Volunteer Program of the Ministry of Education, has successfully ended.

Sixty selected student volunteers from 18 higher education institutions in Baku, Sumgayit, Ganja, Shaki, Lankaran and Mingachevir received new knowledge and skills at the Academy.

At the closing ceremony, Coordinator of “Bir” Student-Volunteer Program Tural Abdullazade and head of Shaki City Education Department Sudabar Ismayılova congratulated first graduates of “Bir” Volunteer Academy and wished them success in their future volunteering activities. They said the main goal of “Bir” Volunteer Academy was to promote volunteering philosophy and values among students, apply volunteering standards and prepare leader volunteers.

The Academy featured trainings on a number of topics conducted by professional trainers, including “Azerbaijani Management”, “Career Development”, “Communication Skills”, “Presentation Skills”, “PRSMM”, “Internet Communication”, “Project Management”. Students were also offered a cultural and sports program, which included Brain Ring and Code Tusi quizzes.

Participants of the Academy received certificates.

Students who graduates from “Bir” Volunteer Academy will be coordinators of “Bir” Student-Volunteer Program at their universities.

An initiative of the Ministry of Education, “Bir” Student-Volunteer Program implements different projects to encourage students to engage in volunteering activities. The Program, which builds its activity in six priority areas (Learn, Teach, Live, Give Life, Discover, Enjoy), aims to effectively organize leisure time of students, ensure their involvement in different events and trainings, and help those in need.  “Bir”, which embraces 18 higher education institutions in the cities of Baku, Sumgayit, Ganja, Mingachevir, Shaki and Lankaran, is a long-term program to systematize work with student volunteers and ensure their involvement in state events.

Volunteers of “Bir” Student-Volunteer Program have contributed to more than 35 large-scale events so far.


19.09.2016 - 12:27