• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Memorandum on master`s program between Azerbaijan State University of Economics and Technological Educational Institute of Western Macedonia

An official ceremony has been held in Kastoria, Greece, to launch a joint Master`s Program of the Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia, Greece, and Azerbaijan State University of Economics (UNEC).

The Memorandum on "Management and Transportation of Oil and Gas" master`s program defines priorities of future cooperation between the two institutions.

In his remarks, Rector of TEI of Western Macedonia Asimopoulos Nikolaos noted that the implementation of the program was of pivotal importance not only in expanding academic and scientific cooperation between the two universities, but also in strengthening educational, scientific, cultural and social ties between the two countries.

Greek Deputy Minister of Education Theodosis Pelegrinis hailed human resources potential in Azerbaijan, saying that the bilateral cooperation would benefit educational institutions in both countries.

Head of Accreditation and Nostrification Department at Azerbaijan`s Ministry of Education Samir Valiyev highlighted educational reforms carried out in the country in recent years. “We managed to build a new educational environment through involving young professors and teachers who studied abroad.”

UNEC Rector Adalat Muradov said that for the first time in Azerbaijan`s education system and history of UNEC the university`s academic staff was engaged in training foreign specialists under “Management and Transportation of Oil and Gas” master`s program in Greece. “For the first time Hellenic National Academic Recognition and Information Center of the Greek Ministry of Education granted UNEC a status equivalent to Greek higher education institutions. This means that UNEC graduates who work or study in Greece will have a status equal to that of alumni of Greek universities,” he added.


30.06.2016 - 15:48