• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Заместитель министра науки и образования находится с визитом в Узбекистане

Делегация во главе с заместителем министра науки и образования Гасаном Гасанлы находится с визитом в Узбекистане для участия в «13-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан».

В рамках визита Гасан Гасанлы встретился с заместителем министра дошкольного и общего образования Республики Узбекистан Сардором Раджабовым Бахтиёровичем, а также с заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Шохрухом Далиевым Ходжакбаровичем.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере дошкольного, общего образования, науки и высшего образования.


10.07.2024 - 17:57