• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

  Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

Контактная информация

 • Адрес:
  AZ 1008, Азербайджанская Республика, город Баку, проспект Хатаи 49.
 • Телефон/Факс:
  (+994 12) 599-11-55 (если известен внутренний номер) / (+ 994 12) 496-06-47
 • Горячая линия

  146-1: в связи с общеобразовательными учреждениями, расположенными в городе Баку;
  146-2: Для предоставления информации о чрезвычайных ситуациях;
  146-3: В связи с приёмом на работу, изменением места работы, преемственностью и сертификацией учителей;
  146 - 4: Для технической поддержки оборудования, связи и сети в школах;
  146 - 5: Для получения психологической помощи
  146 - 6: Для связи с колл-центром Министерства образования

 • "Whatsapp"
 • E-Mail
 • WORKING HOURS