• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

В штаб-квартире ЮНЕСКО прозвучало видеообращение министра науки и образования Азербайджана

17 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла встреча на тему «Ускорение прогресса в достижении Целей устойчивого развития 4: результаты преобразующего образования».


Во встрече приняли участие министры образования, финансов и окружающей среды стран-членов организации.


На встрече прозвучало видеообращение министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева к участникам. В обращении были упомянуты приоритеты, связанные с социально-экономическим развитием, а также ряд мероприятий, запланированных в сфере образования в нашей стране в рамках COP29.


18.06.2024 - 10:50