• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

2 университета Азербайджана вошли в мировой рейтинг

Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds объявило рейтинг лучших университетов мира по предметам.

 

Азербайджан в упомянутом рейтинге был представлен образовательными программами двух университетов. И так, Азербайджанский университет языков, добившийся самого высокого результата в стране, вошел в список 301-340 лучших университетов мира по программе «Современные языки». В свою очередь, Азербайджанский государственный экономический университет вошел в список 351-400 лучших университетов мира по программе «Экономика и эконометрика», а также в список 501-550 лучших университетов мира по программе «Социальные науки и менеджмент».

 

Следует отметить, что в методику оценки соответствующего рейтинга включены 5 основных показателей академическая репутация, репутация среди работодателей, количество упоминаний, Н-индекс и индекс международного научного сотрудничества.


11.04.2024 - 13:40