• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Министр образования встретился с руководителем Управления цифровой трансформации при Администрации президента Турции

15 сентября министр образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с руководителем Управления цифровой трансформации при Администрации президента Турецкой Республики Али Таха Кочем.

 

В ходе встречи обсуждались перспективы возможного будущего сотрудничества в сфере образования между Министерством образования и Управлением цифровой трансформации при Администрации президента Турецкой Республики.


16.09.2021 - 15:02