• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Министерство МЕНЮ НАЗАД

МЕНЮМЕНЮ

Министерство образования подписало протокол о намерениях

8 апреля Министерство образования подписало протокол о намерениях между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Эгейским университетом Турции.

Подписание протокола, служит целям проведения двусторонней дипломатической программы между высшими учебными заведениями по направлению выполнения «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы», утвержденной распоряжением Президента.

На церемонии подписания присутствовали министр образования Джейхун Байрамов и министр сельского хозяйства Инам Каримов.

Протокол о намерениях подписали ректор Азербайджанского государственного аграрного университета Ибрагим Джафаров и ректор Эгейского университета Неджет Будак.

Протокол о намерениях включает в себя переговоры между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Эгейским университетом об учреждении на уровне бакалавриата программы двойных дипломов по сельскохозяйственным специальностям. 

Основная цель «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы» основана на самых передовых научных достижениях, инновационных технологиях обучения, подготовке специалистов нового поколения в нашей стране, международном содержании и качественных показателях системы высшего образования Азербайджана в области программы двойного диплома.


09.04.2019 - 17:03