• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Azerbaijani Minister of Science and Education meets with representatives of the Azerbaijan Society of America

On the 7th of September, the Azerbaijani Minister of Science and Education Emin Amrullayev has met with a delegation led by Tomris Azeri, the president of the Azerbaijan Society of America (ASA).

 

In a meeting with a delegation from the Azerbaijan Society of America, including Americans from various fields who came to our country as part of a project to inform the international community about the Azerbaijani realities of the State Committee of the Republic of Azerbaijan for Work with the Diaspora, the guests were briefed on the ongoing educational reforms and work to restore the educational infrastructure in the liberated territories.


07.09.2022 - 18:30