• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

The Minister of Education is on a visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

On the 19th of July , the Minister of Education Emin Amrullayev has met with representatives of educational institutions providing state-of-the-art technology services related to education at Great Britain's largest business network “British Expertise” during his business visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

On the 20th of July, at the House of Lords, Emin Amrullayev has met with leaders and representatives of prestigious universities of both the world and the UK, such as the University of Warwick, Newcastle University, Durham University, University of Leicester. This meeting was initiated by Baroness Emma Nicholson, Trade Envoy of the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Azerbaijan. 

 

During the meeting, the Minister informed of projects and initiatives currently being implemented in our country in the field of higher education, including the "State Program for the education of young people at prestigious higher education institutions of foreign countries for 2022-2026" and "State Program on increasing the international competitiveness of higher education system in the Republic of Azerbaijan for 2019-2023".  It was noted that 36 Azerbaijani citizens are currently studying for doctoral studies in the UK in various fields under the State Program. The dual diploma programs, as well as the prospects of cooperation under the new State Program were discussed.


21.07.2022 - 15:00