• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Azerbaijani students claim four medals at the 54th International Chemistry Olympiad

The 54th International Chemistry Olympiad (IChO) was held online in China from 10 to 18 July 2022.

 

Nariman Shirinli, an 11th grade student at the "Young Talents" lyceum under the Baku State University, won a silver medal, Mehsati Piriyeva, an 11th grade student at the physics-mathematics and informatics biased lyceum of Ganja under the Ministry of Education, Deniz Sattarli, a 10th grade student at Turkey Diyanet Foundation the Baku Turkish Lyceum, and Salman Huseynov, a student of school-lyceum No.2 named after Z.Ahmadzadeh in Pensar village of Astara district, won a bronze medal at the Olympiad.

 

We congratulate our students and wish them further success.


19.07.2022 - 11:19