• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Azerbaijani students win 5 medals at the International Mathematical Olympiad

On July 6-16, the 63rd International Mathematical Olympiad was held in Oslo, the capital of Norway. Our students, having successfully participated at the Olympiad, won 1 silver, 4 bronze medals and one "Encouragement Prize".

 

Thus, an 11th grade students of the physics-mathematics and informatics biased lyceum under the Ministry of Education Togrul Abbasov won a silver medal, Amin Jafarzadeh - a bronze medal, a 10th grade students of the same lyceum Fidan Garayeva and Jalil Huseynov won a bronze medal, an 11th grade student of the Technical and Humanitarian Lyceum No. 2 of Baku Elchin Musazadeh won a bronze medal, an 11th grade student of a full secondary school No.72 of Baku Javad Ismailzadeh received an encouragement prize.

 

It should be noted that the Azerbaijani team ranked 34th at this prestigious Olympiad, in which 104 countries participated.

 

We congratulate our students and wish them further success.


15.07.2022 - 17:58