• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

The Minister of Education visited the Autism Center of "Birge va Saglam" (Together and Healthy) Public Union

On July 8, Minister of Education Emin Amrullayev visited the Autism Center operating under "Birge va Sağlam" (Together and Healthy) Public Union located in Nizami district of the capital.

 

Minister of Education Emin Amrullayev got acquainted with the conditions established in the Center.

 

The Director of the Center Aytan Eynalova brought to attention detailed information about the support programs provided to about 90 people with autism spectrum disorders at the Center. The minister observed visually the process of application of the programs during the training.

 

Later, getting acquainted with the workshop, Emin Amrullayev listened to the songs performed by the "Blue Hearts" choral group of autistic youth in "Kashalata cafe" operating inside the Center. Various plays were performed by the autistic youth of the cafe.

 

During the meeting, they discussed the opportunities for future cooperation between the Ministry and the Center.

 

Commemorative photos were taken at the end.


08.07.2022 - 17:46