• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back

Minister of Education attends the 5th meeting of the Scientific Council of the International Turkic Academy

On 24 June, the Minister of Education Emin Amrullayev took part in the 5th meeting of the Scientific Council of the International Turkic Academy in Nur-Sultan, the capital of the Republic of Kazakhstan.

Speaking at the meeting, the Minister of Education noted the importance of cooperation between the Turkish states in the field of education, including the importance of preparing joint textbooks. He stressed the importance of expanding the scope of existing cooperation programs in the field of education with the support of the International Turkiс Academy.

The Minister of Education suggested that one of the events included in the International Turkiс Academy's Plan of Activity be held this year in liberated Shusha.

In two sided meetings held between the Minister of Education Emin Amrullayev and the Minister of Education and Science of the Kyrgyz Republic Almazbek Beishenaliyev and Minister of Science and Higher Education of Kazakhstan Nurbek Aliyev under the 5th meeting of the Scientific Council of the International Turkic Academy, issues of cooperation in education were discussed and several proposals were voiced.

The Minister of Education Emin Amrullayev also took part in the ceremony of hoisting the flag of Uzbekistan, which has been granted observer status in the organization, in front of the International Turkic Academy.

The Minister of Education then attended an event to mark the 150th anniversary of the birth of Ahmad Baitursynov, a public and political figure of Kazakhstan. 

Emin Amrullayev spoke about Ahmаd Baitursynov's contribution to the educational, scientific, cultural creativity of the Kazakh people and the peoples of the Turkic world, noting that studying the life and activities of thinkers of the Turkic world and promoting their heritage in the world would further strengthen spiritual and cultural relations between Turkic-speaking states.


24.06.2022 - 18:59