• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

9 September- the International Day to Protect Education from Attack

In accordance with the Resolution 74/275 adopted by the United Nations General Assembly, 9 September was declared the International Day to Protect Education from Attack.

 

During the 44-days war last year, Armenia deliberately targeted schools in gross violation of international humanitarian law, killing 10 and injuring 14 students and destroying 60 of our schools.

 

The Ministry of Education has started an international Twitter campaign under the hashtags #UniteToProtect #EducationUnderAttack #Azerbaijan.

 

The aim of the campaign is to emphasize Armenia's responsibility for war crimes committed against Azerbaijani schoolchildren. At the same time, it is important to highlight the importance of children’s right to education in a safe environment.

 


09.09.2021 - 14:05