• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

10 Azerbaijanis won educational scholarship program in Latvia

As a result of successful cooperation between the Governments of Azerbaijan and Latvia, ten citizens of Azerbaijan have got an opportunity to study at prestigious universities of Latvia in academic year 2021-2022. Azerbaijan is one of the top five out of 27 countries to receive this scholarship from the Latvian government:  

 

No.

The list of countries receiving the most scholarships

The number of scholarship holders on different levels of education

1.

Ukraine

19

2.

Germany

11

3.

Finland

10

4.

Azerbaijan

10

5.

Italy

9

6.

Sweden

8

7.

Uzbekistan

8

8.

Israel

7

9.

Kazakhstan

7

10.

Norway

5

11.

Turkey

5

 

As a result of Latvian side’s decision on the choice, in accord with the agreement the citizens of Azerbaijan got the right to continue their education in various specialties and educational levels in ” Riga Technical University“,” University of Latvia “and” Riga Stradiņš University " of Latvia.  

 

It should be mentioned that the relevant scholarship program was announced on 4 February 2021.


03.09.2021 - 12:22