• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Possibility to receive a scholarship for the 2022-2023 academic year in Russia

The Russian Federation (RF) announces an educational scholarship program at the expense of the federal budget of the Russian Federation for the academic year 2022-2023.


There is no age limit for submission of applications for the scholarship program for Bachelor's, Master's, and Doctoral degrees. The program will be available in Russian.


The deadline for submission of applications for the scholarship program is November 1, 2021.


Detailed information can be obtained through the announcement.
 


03.09.2021 - 10:26