• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Training on inclusive education launched

The Ministry of Education, together with the Institute of Education and the United Nations Children's Fund (UNICEF), has launched training sessions on the project 'Expanding the Network of General Education Institutions with Inclusive Classrooms'.

 

The first training took place on 23-25 August 2021 in psycho-medical-pedagogical commissions of the cities and regions where inclusive education will be implemented. The 3-day training, attended by 37 commission members, discussed inclusive education, disability, the International Classification of Functionality of Children with Disabilities, including the rules for the organization of the educational process in inclusive classes.

 

The training sessions provided participants with information about the project and covered topics such as the responsibilities of the professionals who will be involved in the project, their role in the project and working with parents of children with disabilities.

 

In addition, 63 school staff took part in the 36-hour training on “Organization of training in inclusive class". The 6-day training held on 26-31 August 2021 discussed topics such as inclusiveness and the basics of inclusive education, medical and social approach to disability, child-oriented pedagogy, universal learning design, inclusive lesson planning.

 

This training, which included numerous interactive games also touched on topics such as basic classroom strategies, differentiation and assessment in inclusive classrooms, and emphasized that collaboration between teacher, parent, community, and other partners in implementing inclusive education is extremely important.


02.09.2021 - 19:21