• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

The Minister of Education meets with the Minister of Export of the United Kingdom

On May 21, the Minister of Education Emin Amrullayev met with a delegation led by Graham Stuart, the Minister of Export of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. During the meeting, the current state of cooperation between the Republic of Azerbaijan and the United Kingdom in the field of education and prospects for future development were discussed. The parties also exchanged views on projects implemented in our country with the support of the British Council.

 

At the end of the meeting, an annual action plan was signed between the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan and the British Council Representation in our country.


21.05.2021 - 18:13