• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Trees planted in Khojahasan settlement as part of the Green Marathon

The tree-planting campaign was held as part of the Green Marathon organized by the IDEA Public Union and the Ecology and Natural Resources Ministry on April 17. 

 

Employees of the Ministry of Education also joined the action in Baku’s Khojahasan settlement.  

 

More than 650 trees of different species have been planted on 1hectare with the participation of employees of the Ecology and Natural Resources Ministry, IDEA Public Union, the Ministry of Education and volunteers. 

 

It should be mentioned that nearly one million trees are expected to be planted in the country this spring and autumn. 
 


17.04.2021 - 12:39