• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Republican contest “Scientists of Tomorrow” will be held in Baku on 23-24 February 2012

It should be noted that, the contest is held within International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) conducted in the USA.
The students in grades 9-11 of secondary schools of Baku and Sumgayit may participate in the contest. The Contest is organized by the Ministry of Education, Ministry of Youth and Sport, ‘Madad’ Organization and scientifically supported by Baku State University and Sumgayit State University. 
The submission of projects is conducted online through the website www.sabahinalimleri.edu.az from 11 January to 10 February. 


08.07.2015 - 16:52