• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

For the attention of those wishing to study abroad within the State Program for study abroad of Azerbaijani youth in 2007-2015

Taken into account the need of the Republic for the staff, from 2010/2011 study year to the selection process of those wishing to study abroad within the State Program for study abroad of Azerbaijani youth in 2007-2015 priority will be given to the following specialties on staff training:
 
- Information technologies;
- Engineering;
- Oil industry;
- Medicine;
- Mathematics;
- Physics;
- Chemistry;
- Ecology;
- Agriculture.
 
Ministry of Education
of the Republic of Azerbaijan


08.07.2015 - 16:52