• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

A video message from Azerbaijan's Minister of Science and Education was played at a meeting on "Accelerating Progress Toward Sustainable Development Goal 4: Transformative Education Outcomes".

A meeting on "Accelerating Progress Towards Sustainable Development Goal 4: Transformative Education Outcomes" was held at UNESCO Headquarters on 17 June.

The ministers of education, finance, and environment attended the meeting of the organization’s member countries.
 

A video message from the Minister of Science and Education of Azerbaijan, Emin Amrullayev, to the participants was played at the meeting. The message mentioned priorities related to socio-economic development and a number of activities planned in our country's education field within COP29.


18.06.2024 - 12:41