• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Azerbaijan's Shusha city hosts the 7th meeting of the Scientific Council of the Turkic Academy

On June 1, Azerbaijan's Shusha city hosted the 7th meeting of the Scientific Council of the Turkic Academy.

Speaking at the event, President of the Turkic Academy Shahin Mustafayev highlighted the holding of the meeting in Shusha as a significant event. He emphasized that this meeting facilitates the exchange of views aimed at strengthening scientific cooperation and making relevant decisions.
 

For his part, the Azerbaijani Minister of Science and Education, Emin Amrullayev, expressed his satisfaction with this prestigious event. Speaking about the goals of the Turkic Academy, Emin Amrullayev, elaborated on the collaborative efforts in the fields of science and education undertaken within the framework of cooperation with the Academy.
 

The agenda items for the meeting were then discussed.
 

A report on the activities of the Turkic Academy was presented as part of the meeting.


01.06.2024 - 14:37