• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The Minister of Science and Education visits the United Arab Emirates

On February 12–14, Minister of Science and Education Emin Amrullaev met with UAE Minister of Education Ahmad Belhoul Al Falasi, as well as the Minister of State for Public Education and Advanced Technology and Chair of the Board of Directors of “Emirates School Estate” Sarah Al Amiri, on the sidelines of the World Government Summit held in Dubai.

 

During the meetings the current state and prospects of development of cooperation in the field of science and education between the Republic of Azerbaijan and the United Arab Emirates were discussed.


13.02.2024 - 18:17