• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Georgian Minister of Education, Science and Youth, Giorgi Amilakhvari, is on a visit to Azerbaijan

The Georgian Minister of Education, Science, and Youth, Giorgi Amilakhvari, has been on a visit to Azerbaijan since January 24.

 

On the first day of the visit, Giorgi Amilakhvari met with the Minister of Science and Education Emin Amrullaev. At the meeting, the current state and prospects of cooperation between Azerbaijan and Georgia in the field of science and education were discussed.

 

Giorgi Amilahvari also visited ADA University and met with Rector Hafiz Pashayev.


24.01.2024 - 18:27