• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Korean Government Scholarship Program

The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management announces the admission of students to "Korean Government Scholarship Program". The admission of students to three-year scholarship program is carried out in accordance with the following programs:

- Master's Program in Public Policy

- Master's Program in Development Policy

- Master's Program in Public Management

The students, who were admitted to the scholarship program, will be provided with travel costs, tuition fee and a monthly stipend.

Deadline for submission of applications to the scholarship program: March 25, 2016.

More detailed information on the program can be found at the following link: http://admissions.kdischool.ac.kr/

Note: Students should apply directly to the Korean side in connection with the scholarship programs.


15.03.2016 - 11:54