• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The Announcement about the scholarship programs announced by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia for the academic year 2016-2017:

The amount of monthly stipend: 500 Euros for bachelor's and master's degree students, 670 Euros for Doctoral / PhD students

Deadline: 01.04.2016

Application form: electronic (e-mail)

Official website:

www.viaa.gov.lv; http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 

2. Scholarship Program for research in higher educational institutions:

Country: the Republic of Latvia

Scholarship period: 5 months

Covered expenses: monthly stipend

The amount of monthly stipend: 30 Euros per day and 300 Euros per month for hostel accommodation charges

Deadline: 01.04.2016

Application form: electronic (e-mail)

Official website:

www.viaa.gov.lv; http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/  

 

3. Scholarship Program for participation in summer schools:

Country: the Republic of Latvia

The amount of stipend: 711 Euros during the summer school

Deadline: 04.05.2016

Application form: electronic (e-mail: scholarships@viaa.gov.lv)

Official website: www.viaa.gov.lv 

 

Note: Students should apply directly to the Latvian side in connection with the scholarship programs.


04.03.2016 - 14:05