• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

We bring to your attention the announcement made by Korean National Institute for International Education and Development on "Global Korea Scholarship Program for Higher Education" for the academic years 2016-2019:

Country: The Republic of Korea

Higher educational institution: is determined by the applicant (The information about universities is shown on the following website).

Education level: Master's and Doctoral Degrees

Detailed information about the scholarship: http//studyinkorea.go.krNotice no. 86 or http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000714

Deadline for submission of documents: March 18, 2016.

The documents should be submitted to the Embassy of the Republic of Korea in the Republic of Azerbaijan.

Additional information on scholarships can be obtained from Ms. Lee Hyunjoo, employee of the Embassy of the Republic of Korea in the Republic of Azerbaijan. E-mail address: priznanie@mofa.go.kr

 


03.03.2016 - 15:28