• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The next scholarship program of Eotvos Lorand University of Hungary

Eotvos Lorand University of Hungary is pleased to offer the next scholarship program for foreign students for the academic year 2016-2017.

Eotvos Lorand University is one of the oldest and most prestigious universities in Hungary and has been operating since 1635. Eotvos Lorand University attaches special importance to student exchange and scholarship programs and offers more than 50 programs in various fields. The “Stipendium Hungaricum” Scholarship Program is one of them.

The deadline for appeals: March 1, 2016

More detailed information on the scholarship program can be found at the following link: http://www.elte.hu/en/article?id=NW-181

 


18.02.2016 - 14:59